Velkommen til Øm bys vandværk

vand fra egen boring

ØNSKER DU SELVAFLÆSNINGSKORT TILSENDT PR. MAIL SKAL DU SENDE DIN
MAILADRESSE TIL FINANS@OEM-VAND.DK

—-

Vedr. Generalforsamling 2023. 

Link : Regnskab / Dagsorden

——-

Alle pumper kører og der er vand til alle.

——

Til info : Øm Vandværk har medio oktober 2022 fået foretaget PFAS målinger på alle vandværkets 3 boringer. Dette UDEN anmærkninger.

Rent vand til alle i lokalområdet

Vi gør vores bedste for at vandværket fungerer optimalt og alle regler bliver overholdt. 

Vi samarbejder med specialister i lokalområdet hvor det er muligt. Ved større enterpriser kan det blive nødvendigt med kontakt til større virksomheder. 

Alle ideer og velmenende råd er naturligvis velkomne.

Information

Øm Bys vandværk er drevet at frivillige fra Øm by, vi forsøger så vidt muligt at være tilgængelige for henvendelser vedrørende vandværket.

Alle henvendelser bliver prioriteret. 

Ved manglende vand eller andet presserende, kan vi kontaktes på vandværkets vagttelefon.