Om vandværket

Opført i 1936

I forbindelse med behov for drikkevand til de lokale, blev Øm Bys vandværk opført med hjælp fra de lokale bønder. Der blev gravet og boret og pludselig var der vand til alle. 

Vandværket er siden blevet vedligeholdt efter gældende love og regler. Vandværkets drift er varetaget af engagerede lokale beboere. Indsatsen er ulønnet.

Alle som er interesserede i at tage del i at bibeholde vores lokale vandværk, er meget velkomne til at tage kontakt. Alt hjælp vil blive påskønnet. 

Med venlig hilsen 

Vandværkets bestyrelse